Predico järjestelmän kehitys alkoi Hypap Oy:ssä yli 10 vuotta sitten. Järjestelmän avulla Hypap on kasvanut huomattavasti. Liikevaihto on kasvanut yli 5 kertaiseksi ja samaan aikaan yrityksen toimihenkilörsurssit ovat kasvaneet vain noin 50%. Järjestelmä on mm. tehostanut resurssien hallintaa ja parantanut toimitusvarmuutta.

- Hypap Oy

Kuivapaperitehdas SharpCell Oy on käyttänyt Predico järjestelmää vuodesta 2009 alkaen yrityksen pääjärjestelmänä. Predico järjestelmä on tehostanut yrityksen myynti- ja toimitusprosessia. Lisäksi järjestelmä on integroitu tuotantologiikkaan. Tilaukset ja toimitukset aikataulutetaan Predicon graafista käyttöliittymää hyödyntäen. Järjestelmän jäljitettävyys- ja dokumentointiominaisuudet ovat oleellinen osa yrityksen laatujärjestelmää.

- SharpCell Oy

Suomalainen yritys Taitomuovi Oy päivitti tuotannonohjausjärjestelmänsä Predicoon onnistuneesti. Täysin uusi versio Predicosta otettiin käyttöön keväällä 2014. Järjestelmä kattaa koko muovijalostuksen hallinnan Taitomuovi Oy:ssä. Predicon toimitus sisälsi järjestelmän, tehtaalla tapahtuvan koulutuksen, historiatiedon siirron vanhasta järjestelmästä ja integroinnin laskutusjärjestelmään.

- Taitomuovi Oy